aktualne

Potřebujete zjistit přesnou výměru pozemku? Svěřte se do práce geodetů

Přesnou výměru pozemku budete potřebovat v případě, jestliže potřebujete znát hranice, kterými konkrétní pozemek začíná a končí. Může se jednat o hranice nejen vaší zahrady nebo stavebního pozemku, ale také o půdu v terénu. V jakých případech je nutné poptávat geodetické práce a jaký zvolit správný postup, se dočtete v našem článku.

V jakých případech je nutné zaměřit pozemek a kdo to může provést

Potřebujete zaměřit přesné hranice pozemku a oplotit jej, nebo připravovat parcelu k budoucí stavbě nového domu? Kupujete pozemek v Praze, anebo jste jej zdědili a je nutné zaměřit věcné břemeno na pozemku? Anebo potřebujete pozemek rozdělit na více částí? Hranice pozemku jsou občas nutné vyznačit i jako podklad pro vyvarování se sousedských vztahů, a to v případě, že mapové podklady jsou zastaralé. Ve všech těchto případech budete potřebovat poptat geodetické práce Praha pro vytyčení hranic a pro vypracování geometrického plánu. Veškeré konkrétní případy, kdy je nutné vytvořit geometrický plán jsou stanoveny vyhláškou o katastru nemovitostí.

Výměru pozemku provádí geodet nebo geodetická kancelář. Není možné, aby geodetické zaměření pozemku prováděl kdokoliv jiný bez patřičného oprávnění.

Jak probíhá zaměření pozemku

Pozemek je nutné zaměřit vždy v terénu, přičemž výsledky měření jsou uváděny v souřadnicích státního souřadnicového systému S-JTSK. Zaměření pozemku probíhá nejprve pomocí GPS zařízení, poté následuje zaměření pevných bodů, které jsou již v mapě zakresleny. Geodet bude proto ke své práci potřebovat také aktuální zákres hranic pozemku z katastru nemovitostí, zákres inženýrských sítí a další.

Pamatujte, že k nově vytyčeným hranicím pozemku je potřeba vyjádření vlastníků sousedních pozemků. Teprve s jejich souhlasem bude možné nově zaměřené hranice zapsat do katastru.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram