aktualne

Štíhlé akustické vápenopískové tvárnice Silka ochrání váš dům před hlukem

Vápenopískové tvárnice Silka jsou vedle stavebním systému Ytong a tepelněizolačních deskách Multipor další značkou výrobků společnosti Xella Slovensko.

3

Tvárnice Silka vynikají jedinečnými zvukově izolačními schopnostmi a splňují vysoké akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na obvodové konstrukce. Štíhlé akustické stěny ze Silky vědí díky své velké únosnosti přenést i extrémní statické zatížení.

pokládka tvárnice
Zdroj: Xella Slovensko, spol. s r.o.
Silka je díky své mimořádné únosnosti vhodná pro stěny domů, na které je kladen velký tlak. Tvárnice tak můžete použít téměř v jakékoliv zděné konstrukci domu, od extrémně staticky namáhaných nosných stěn, přes výplňové zdivo, až po nenosné příčky. Vysoká objemová hmotnost materiálu se příznivě projeví v možnosti použít Silk na akustické stěny a příčky. Díky prakticky identickému Surovinové složení jsou tyto tvárnice dokonale kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram