aktualne

Polystyren se dokáže vypořádat s přirozenou vlhkostí

Vlhkost patří k nepřátelům obvodových stěn i rodinných domů a dokáže výrazně ovlivnit kvalitu a komfort bydlení. Abychom zamezili tvorbě plísní na povrchu vnitřní konstrukce, prodloužili její životnost a zlepšily tepelněizolační vlastnosti, je potřeba dům zateplit. S vnějším zateplením s použitím polystyrenu se vypořádáte s přirozenou vlhkostí bez větší ztráty jeho tepelněizolačních vlastností.

4

Vlhké zdivo zvyšuje riziko vzniku plísní

Kdy vzniká ve zdivu vlhkost? K vlhnutí zdiva dochází v důsledku rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím. Pokud je vzduch v interiéru příliš teplý a teplota stěn je kvůli chladnému venkovnímu vzduchu nízká, tvoří se v zdivu vodní pára. Na místech, kde teplota povrchu klesne pod kritickou hodnotu (teplotu rosného bodu), dochází ke kondenzaci. S tím spojená zvýšená vlhkost zdiva může způsobit jeho poškození v důsledku promrzání vnější vrstvy (opadávání nezateplených omítek, a to zejména na starých budovách), zvýšit riziko vzniku plísní či vyšší účty za vytápění.

Vnější zateplení domu
Vnější zateplení s použitím EPS je efektivně za každých vlhkostních podmínek. | Zdroj: Rades / shutterstock.com
Zateplením s použitím polystyrenu je možné zabránit promrzání zdiva

Pokud si obvodový plášť rodinného domu zateplíme, rosný bod se, při dostatečné tloušťce izolace, přesune do izolantu a ochrání zdivo od nežádoucí vlhkosti. Tím se zabrání promrzání zdiva a podstatně se zvýší i jeho tepelněizolační vlastnosti. Zde je však třeba říci, že hodnota tepelné izolace všech stavebních i tepelněizolačních materiálů se v laboratorních podmínkách stanoví a následně deklaruje při nulové vlhkosti materiálu. Víme však, že v praxi je nulová hodnota vlhkostí těchto materiálů nereálná. Co tedy na zateplení domu použít? K optimálním materiálem používaným při zateplování patří expandovaný polystyren (EPS), který si i při zvýšené vlhkosti dokáže zachovat výborné tepelněizolační i mechanické vlastnosti. Vnější zateplení s použitím polystyrenu je efektivně za každých vlhkostních podmínek.

Dělník zatepluje dům polystyrenem
Pokud si obvodový plášť rodinného domu zateplíme, rosný bod se, při dostatečné tloušťce izolace, přesune do izolantu a ochrání zdivo od nežádoucí vlhkosti. | Zdroj: sima / shutterstock.com
Jedinečný materiál pro svou uzavřenou buněčnou strukturu

Důvodem, proč se EPS dokáže vypořádat s vlhkostí je ten, že každá „kulička“, ze které se polystyren skládá, má uzavřenou buněčnou strukturu odolnou vůči vodě, která obsahuje tisíce vzduchem naplněných buněk. Pospojováním (vypěněním) těchto kuliček do tepelněizolačních desek se vytvoří materiál s obrovským množstvím izolačních vrstev.

polystyren detail
Každá „kulička“, ze které se polystyren skládá, má uzavřenou buněčnou strukturu odolnou vůči vodě. Jejich pospojováním vzniká materiál s obrovským množstvím izolačních vrstev. | Zdroj: Sdružení EPS ČR
Při kondenzaci se vlhkost vždy vysráží pouze v tenké vrstvě materiálu (v místě teploty rosného bodu). Zde nám navlhne pouze malá část buněk, ze kterých se nám vlhkost nerozšiřuje do těch ostatních. Poměr vlhkých (tepelněizolačně vodivých) vrstev vůči suchým je nepoměrně malý, a tím je tepelná izolace polystyrenu ovlivněna jen minimálně. Jednoduše řečeno – při zateplení s použitím expandovaného polystyrenu je deklarovaná hodnota tepelné vodivosti téměř stejná jako reálná hodnota v zateplené stavbě.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram