aktualne

Jak financovat výstavbu nebo rekonstrukci domu? Kolik stojí hypotéka a jak je to s úroky?

Pokud nemáte k dispozici dostatek vlastních prostředků, můžete si je půjčit od banky. Podívejme se společně na podmínky hypoték.

Co všechno musíte doložit?

Jako třeba postupovat při vyřizování hypotéky na stavbu domu? Co všechno je potřeba bance dokladovat?

K žádosti o úvěr na výstavbu rodinného domu budete potřebovat tyto doklady:

Pokud máte jen holý pozemek a ještě jste nezačali stavět:

znalecký posudek k pozemku se všemi povinnými přílohami;
stavební povolení k výstavbě na pozemku;
projektovou dokumentaci budoucí stavby – zejména stavební část.
Banka vám na začátek poskytne úvěr jen do určité hodnoty pozemku (v závislosti na banky 60 až 100% z hodnoty). Tyto peníze použijete na zahájení výstavby a následně zabezpečíte zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. Další prostředky na úvěr vám už stejná banka, kde jste čerpali úvěr na pozemek, poskytne po předložení dostatečné rozestavěnosti vaší stavby, tedy na základě předloženého znaleckého posudku na budoucí hodnotu nemovitosti. Obvykle už tato stavba musí být zapsána i na listu vlastnictví jako rozestavěná. Dále postupně čerpáte úvěr na základě toho, jak budete bance prokazovat zhodnocování stavby.

Pokud již máte na svém pozemku rozestavěný dům, budete potřebovat:

znalecký posudek s oceněním pozemku spolu s rozestavěnou stavbou, jehož součástí bude stavební část projektové dokumentace stavby;
stavební povolení;
geometrický plán, kterým byla stavba zaměřena na pozemku.
V tomto případě vám banka rovnou schválí úvěr na budoucí hodnotu a poskytne první tranši podle aktuální hodnoty nemovitosti (cena pozemku + hodnota rozestavěné stavby). Další peníze banka uvolní po splnění podmínek smlouvy – obvykle stačí, když předložíte rozpočet realizovaných prací a fotodokumentaci stavby.

V obou případech je třeba dát pozor, abyste splnili základní podmínky bank v souvislosti s akceptací zabezpečení úvěrů. Tedy pokud chcete stavět na pozemku a zároveň jím chcete i ručit, musí být zajištěn přístup k tomuto pozemku, a to z veřejné komunikace (obecná nebo státní cesta) nebo přes pozemek, ke kterému máte zřízeno právo přechodu a přejezdu, případně jste spoluvlastníkem tohoto pozemku . Cesta k pozemku, na kterém bude stát dům, musí být zpevněná. Samozřejmě i stavba musí být v souladu s předloženým právoplatným stavebním povolením a případnou změnu nebo odchylku od původního stavebního plánu musíte mít řádně zdokumentovanou a povolenou stavebním úřadem. Stejně tak platí, že pokud jste již začali stavět, banka bude prověřovat, zda je stupeň rozestavěnosti stavby dostatečný. Tento ověřují podle předloženého znaleckého posudku i samotní znalci banky, kteří určují definitivní hodnotu stavby.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Plánujete koupi chalupy? Na toto si dávejte pozor!
V čem se odlišuje hypotéka na koupi bytu / domu od hypotéky na stavbu domu? Trvá její vybavení déle a jde o komplikovanější proces?

Hypotéka na stavbu domu je jedním z účelů, na které lze získat úvěr na bydlení. Týká se financování výstavby budoucího rodinného domu a předpokladem je, že bance zakládáte právě tuto budoucí financovanou nemovitost a vlastníte pozemek, na kterém budete stavět. Na rozdíl od klasické hypotéky na koupi může jít o dlouhodobější čerpání finančních prostředků banky. Jinak řečeno, peníze z úvěru nečerpá jednorázově jako při koupi hotového bytu či domu, ale postupně v tzv. tranších tak, jak se zhodnocuje vaše stavba. Banka na začátku posoudí předpokládanou budoucí hodnotu podle projektové dokumentace k domu a podle hodnoty pozemku a na základě toho vám schválí výši úvěru. Nezbytným předpokladem pro schválení úvěru je i stavební povolení. Na základě aktuální hodnoty – buď jen pozemku, nebo pokud jste již začali stavět i rozestavěné stavby – začnete čerpat úvěr a peníze použijete na zhodnocení stavby. Následně vám banka poskytuje další peníze až do finální schválené částky vždy po prokázání zvýšení aktuální hodnoty stavby dle podmínek úvěrové smlouvy. Zhodnocení stavby obvykle důkladně fotodokumentací stavby a soupisem realizovaných prací.

Pokud to shrneme, při hypotéce na stavbu domu může banka poskytnout úvěr i na budoucí hodnotu nemovitosti. Tedy v době, kdy ještě stavba, kterou se ručí, nestojí, resp. není dokončena. Musíte počítat s tím, že peníze nedostanete najednou, ale postupně v průběhu samotné výstavby. Proto proces čerpání úvěru trvá výrazně déle než při koupi či rekonstrukci stávající nemovitosti nebo při refinancování úvěrů. Při výstavbě můžete mít úvěr ve stádiu čerpání i 18 měsíců. Jak rychle proces ukončíte, závisí na tom, jak postupuje výstavba, kolik máte vlastních finančních zdrojů a ve kterém stadiu rozestavěnosti domu začnete vyřizovat hypotéku.

Pokud chcete čerpat peníze jednorázově nebo rychleji, než bude probíhat stavba vašeho domu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram